Fortsatt populära julbord
Julborden omsätter cirka 2 miljarder kronor varje år, vilket gör december månad till en av årets viktigaste för branschen. Enligt en enkät av Visita (f.d. SHR) bland 500 medlemsföretag är efterfrågan stark även i år, trots lågkonjunktur. 80 procent av restaurangerna har lika många eller fler bokningar jämfört med föregående år. Detta enligt tidningen Besöksliv.
– Tittar man på bokningsläget ser det bättre ut än 2011 vilket är positivt, säger Björn Arnek, branschekonom på Visita, till Besöksliv.
35 procent av de tillfrågade restaurangerna trodde innan julperioden på en högre omsättning, 45 procent trodde på en oförändrad utveckling medan 20 procent var pessimistiska och trodde på att konjunkturen skulle minska omsättningen jämfört med 2011, enligt enkäten.
Enligt Björn Arnek är 2012 ett av 2000-talets bästa år för branschen, vilket till stor det förklaras med den sänkta restaurangmomsen:
– Momssänkningen har lett till att priserna är lägre än vad de annars skulle ha varit och det har gett en ökad efterfrågan, säger han.

/FoodMonitor