Långsam polisutredning
oroar Jordbruksverket
Som FoodMonitor berättat om tidigare så polisanmälde Jordbruksverket i somras ett saneringsbolag för att tillsammans med bönder ha lurat staten på mångmiljonbelopp. Men Jordbruksverket förvånas över Polisens långsamma handläggning.
– Jag tycker det är konstigt att det inte blir något av detta. Vi har inte hört ett ljud, säger den jurist på Jordbruksverket som handlägger ärendet.
– Det är allvarligt. Sedan förstår vi svårigheten att leda det i bevis. Men det är inte vår sak att avgöra.
Enligt Jordbruksverket har ett saneringsbolag i maskopi med ett antal bönder under flera års tid lurat staten på mångmiljonbelopp. Det är enligt myndigheten djurägare som fått pengar av staten för att sanera efter sjukdomsfall i sina besättningar som fått även andra tjänster utförda av saneringsbolaget, som till exempel husrenoveringar.
– Det är frågan om mygel i samband med sanering om vi ska uttrycka oss frankt, säger juristen på Jordbruksverket.
Jordbruksverket gjorde en polisanmälan i juni i år men säger sig inte ens fått någon kopia på den upprättade polisanmälan.
FoodMonitor har varit i kontakt med den förundersökningsledare hos Polisen som handlägger ärendet. Han kan först inte ens svara på var anmälan från Jordbruksverket finns eller vad den har för diarienummer.
När handlingarna till slut hittas säger förundersökningsledaren att en förundersökning kommer att inledas, men inte i år. Han säger också att Jordbruksverket fått en kopia av den upprättade polisanmälan.
Jordbruksverket fick informationen om den påstådda ekonomiska brottsligheten av en anmälare som enligt uppgift själv fått ett erbjudande från saneringsfirman om att lura staten på pengar.
Men uppgiftslämnaren ville enligt Jordbruksverket vara anonym i polisanmälan. Det gick Jordbruksverket med på. Det ställer till med problem för Polisen.
– Han vill vara anonym så jag vet inte vem det är. Det borde Jordbruksverket berätta för oss. Gör de inte det tror inte jag att vi har något ärende, säger förundersökningsledaren.
Gäller anonymitetsskydd i det här fallet hos Jordbruksverket?
– Nej, men man kan ju låta bli att berätta det ändå.
Enligt vad FoodMonitor erfar har Jordbruksverket inte heller berättat för Polisen vilka jordbrukare som man misstänker varit med om bedrägeriet.
– Det framgår inte vilka djurägare det är i anmälan, säger förundersökningsledaren.
– Vårt problem är att vi måste få fram en människa som vi kan misstänka.
Under tiden fortsätter brottsligheten.
– Det är pågående brottslighet, ja, säger förundersökningsledaren.
– Ingen handläggare som finns här hos oss kommer att ta något nytt ärende i år för de är så upptagna.
HÅKAN FRISELL
Läs mer: Bönder och saneringsbolag misstänks ha lurat staten på mångmiljonbelopp