Larm om plågsamma
djurtransporter från EU till Libanon
Djur från EU får utstå plågsamma transporter till slakterier i länder där de slaktas med metoder som inte är godkända inom EU. Det avslöjar nu djurrättsorganisationen Animals Angels.
Enligt Animals Angels transporteras djur från till exempel Spanien i sex dagar på en färja för att sedan på ett skoningslöst sätt tas hand om av ett slakteri i Beirut.
Djuren bedövas inte innan slakt utan deras halsar skärs upp så att de får förblöda långsamt under stort lidande.
– Den här hanteringen strider mot europeisk lagstiftning. Att avliva djur på det här sättet är helt oacceptabelt, och orsakar stort lidande, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på den svenska organisationen Djurens Rätt, till tidningen ATL.
VARNING FÖR MYCKET STARKA BILDER!
/FoodMonitor
Läs mer: http://www.animals-angels.com/news/libanon-beirut.html

t20