Mjölkbönder demonstrerar i Bryssel
I dag har mjölkbönder samlats i Bryssel för att med sina traktorer demonstrera och kräva att mjölkpriserna hålls uppe. Manifestationens syfte är att uppmärksamma politikerna på problemet. Det rapporterar tidningen Lantbruk.
Kravet innebär att genom fortsatta regleringar undvika att mjölkpriserna blir för låga. Manifestationen är ett resultat av en uppmaning av organisationen European Milk Board till sina medlemmar, med anledning av Cap-reformen 2014.
Nyligen genomförde Sveriges Mjölkbönder en liknande manifestation, om än utan traktorer. Dessa krävde då av regeringen att aktiva mjölkbönder ersätts för de tilläggsbelopp som ska fasas ut i den nya Cap-reformen, enligt Lantbruk.com.
/FoodMonitor