Svenskt Kött visar styckningsfilmer
Har du undrat hur det egentligen går till när man detaljstyckar kött? Branschorganisationen Svenskt Kött har tagit fram 27 korta filmer som visar styckningen av gris, nöt och lamm.
– Filmerna är ett sätt att möta den efterfrågan på kunskap om kött som vi dagligen möter. Ju mer du kan om råvaran desto bättre blir du på att ta tillvara alla styckningsdetaljer och minska svinnet, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.
– Styckningsfilmerna är ett bra hjälpmedel för alla som är intresserade av kött som råvara och själv vill lära sig detaljstycka.

Se alla filmerna här: http://www.youtube.com/user/SvensktKott
/FoodMonitor