Halal- och kosherslakt
förbjuds i Polen
Polens konstitutionella domstol har i en dom sagt att halal- och kosherslakt ska förbjudas i landet från och med årsskiftet. Judiska grupper protesterar och säger att domen hotar deras religiösa frihet.
Från och med årsskiftet träder även en EU-lagstiftning i kraft som reglerar religiös slakt.
Men det är upp till de enskilda medlemsländerna att bestämma om de vill använda lagstiftningen.
/FoodMonitor