Hantering av djur med
invuxet horn åtalsanmäls
Skövde slakteri fick nyligen ta emot ett djur med ett invuxet horn från en bonde. Livsmedelsverket upptäckte detta vid en levandedjursbesiktning på slakteriet. Invuxna horn kan vara mycket plågsamt för drabbade djur och är ett tecken på vanvård. Nu tänker Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, som har tillsynen över bondens veksamhet, åtalsanmäla.
– Vi har för avsikt att göra en åtalsanmälan i ärendet, säger en djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Hos både Livsmedelverket och Länsstyrelsen är det nu locket på. Båda myndigheterna har beslutat att inte lämna ut bilderna på det vanvårdade djuret och hänvisar till förundersökningssekretessen.
Det är oklart om köttet från det vanvårdade djuret har hamnat i köttdiskarna i dagligvaruhandeln. Myndigheterna vill inte heller berätta om det kan röra sig om fler djur som blivit vanvårdade hos bonden. 
FoodMonitor har sökt men inte lyckats få tag på ansvariga på Skövde Slakteri för en kommentar.
HÅKAN FRISELL