polisenIMG 7054Rån mot torgbutik avslöjar oegentligheter inom Värmlandspolisen
En rånare slår till mot torgbutiken i Torsby. Bytet blir två snusdosor och en burk med läsk. Polisen griper snabbt och effektivt den skyldige. Så sammanfattade Värmlandspolisen själva sin insats. Men idag drygt ett år senare döms det yttre befälet som ledde insatsen till dagsböter för olaga frihetsberövande av fyra andra personer.
”Polisinspektör … har berövat … friheten genom att fatta beslut om att medta dem till förhör trots att lagliga förutsättningar saknats. … har därefter tillsammans med av denne beordrade kollegor verkställt beslutet”, skriver Värmlands tingsrätt i sin dom.
”… var medveten om att han inte var behörig att fatta ett sådant beslut. … har härigenom gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande”.
Enligt polisutredningen begav sig det yttre befälet tillsammans med tre ytterligare polispatruller till en lägenhet där den misstänkte rånaren skulle befinna sig. Det fanns ett beslut om att denne skulle tas med till polisstationen.
Polisen tar sig in i lägenheten. Situationen där var enligt utredningen ”inte hotfull”. Trots det beslutar det yttre befälet sig för att frihetsberöva inte bara den misstänkte rånaren utan även fyra andra personer som råkade befinna sig i lägenheten.
Två av de som frihetsberövades bedömdes av Polisen dessutom vara vittnen. Åklagaren i målet berättade för rätten att han tyckte detta faktum var anmärkningsvärt.
Men det yttre befälet hade inte befogenhet att ta beslutet om att frihetsberöva de fyra personerna i lägenheten. Det får bara förundersökningsledaren, som sitter i Karlstad, göra.
Vid Tingsrättsförhandlingen berättade det yttre befälet att i Värmland är det vanligt förekommande att beslut som polis fattar godkänns i efterhand.
– Vi är tvungna att göra på detta sätt i vårt län. Man talar om för vakthavande att man sätter in någon i finkan. Det är inget konstigt med det, säger det yttre befälet.
Men det höll alltså inte den ansvarige förundersökningsledaren med om som därför polisanmälde det yttre befälet för olaga frihetsberövande.
Det yttre befälet försvarade sig vid tingsrättförhandlingen bland annat med att förundersökningsledaren var ute efter honom på grund av uttalanden han gjort i media tidigare om problem hos Värmlandspolisen.
En av de oskyldiga personerna som frihetsberövades av det yttre befälet, en ung kvinna, har yrkat på skadestånd på 7 900 kronor för kränkning och psykiskt lidande.
Men trots att det vid Tingsrättsförhandlingen kom fram att polisen utöver det olagliga frihetsberövandet enligt uppgift även hade ringt till den skola hon gick i och ”uppgav att hon umgicks med skumma personer”, fick hon inget skadestånd.
Det yttre befälet döms av Värmlands Tingsrätt för olaga frihetsberövande till 75 dagsböter å 200 kronor.
HÅKAN FRISELL