slvtyskagårdens maskinstationGrisar med halva
svansar slaktades
på Skövde Slakteri
Har ett brott begåtts och grisars svansar olagligen kuperats? Eller är det frågan om en sjukdom där nekros har satt in och delar av svansarna fallit av? Livsmedelsverkets veterinärer som är stationerade på Skövde Slakteri är förbryllade efter att nyligen ha upptäckt 30 grisar med bara halva svansar som levererats av en grisbonde i Lidköpingstrakten.
– De saknade halva svansarna. Det finns sjukdomar som gör att svansar helt enkelt går i nekros och trillar av. Men det kan också vara att man har knipsat av dem. Men det är förbjudet, säger en ansvarig veterinär på Skövde Slakteri.
Varför skulle man ha knipsat av svansarna på grisarna?
– För att de inte ska bita varandra i svansen.
Efter det att grisarna upptäcktes kontaktade Livsmedelsverket Länsstyrelsen i Västra Götalands Län som har tillsyn över den grisgård som levererat grisarna till Skövde Slakteri.
Inspektörer från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län försökte i fredags komma in på grisgården. Men det fanns ingen personal på plats som kunde öppna.
Länsstyrelsen meddelar att man snart ska göra ett nytt försök.
De drabbade grisarna har enligt uppgift trots frågetecknen kring svansarna slaktas och köttet troligtvis sålts i matbutiker. 
FoodMonitor har inte lyckats nå ansvariga på den aktuella grisgården för en kommentar. 
HÅKAN FRISELL