Jordbruksverket:
djurskyddet i Sverige håller hög nivå
Jordbruksverket meddelar att man i en undersökning av förhållandena inom EU kommit fram till att Sverige håller en hög nivå på djurskyddet. Sverige ställer bland annat avsevärt högre krav på djurtransporter och slakt än många andra länder inom EU. Det ger enligt myndigheten flera fördelar.
– Internationellt sett ligger Sverige fortfarande mycket väl till med ett starkt djurskydd. En god djurvälfärd är viktigt inte bara för djuren, utan är en grund för en god djurhälsa, säger djurskyddschef Helena Kättström, Jordbruksverket.
– Friska djur behöver inte behandlas med antibiotika, och därmed minskar risken för antibiotikaresistens. Detta är mycket viktigt även för folkhälsan.
Det finns flera exempel på områden där Sverige är ledande på djurskyddsområdet menar Jordbruksverket.
”Viktiga exempel på områden där Sverige ställer högre djurskyddskrav än många andra länder är djurtransporter och slakt. Transport av slaktdjur får vara i högst åtta timmar i Sverige, medan EUs regler tillåter betydligt längre transporter. Alla djur som slaktas i Sverige ska vara bedövade före avblodning, vilket är mycket viktigt för djurskyddet. Andra exempel är att det är helt förbjudet med svanskupering av grisar och näbbtrimning av höns i Sverige”, skriver myndigheten i en kommentar.
”En regel som snart träder i kraft är att suggor ska hållas lösgående. Det gör de svenska suggorna sedan länge. EU arbetar nu aktivt med frågan med ambitionen att få en fullgod efterlevnad i hela unionen, så att det inte blir en upprepning av burhönsförbudet där många höns satt kvar i otillåtna burar när förbudet trädde i kraft.”
/FoodMonitor