Stigande trend hos restaurangerna
Enligt Restaurangindex från SCB, som genomförs på uppdrag av bland andra DLF, så ökade restaurangomsättningen markant i oktober i år jämfört med 2011. De stora vinnarna utvecklingsmässigt tycks vara trafikrestauranger och kaféer.
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,7 procent i oktober i år jämfört med oktober 2011 och i volym med 5,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 3,6 procent, rapporterar DLF News.
Av de restaurangkategorier som uppvisade en positiv försäljningsvolym under oktober utmärkte sig framförallt trafiknära restauranger med en ökning på 12,8 procent samt kaféer med en ökning på 10,4 procent.
Vad gäller försäljningsvolymen över hela året hittills 2012 är kaféerna den stora vinnaren, då denna kategori ökat med 10,6 procent jämfört med 2011.
/FoodMonitor