adelsnäsIMG 6873
Fler kalkoner till julbordet
Kalkonuppfödaren Adelsnäs kalkoner på Värmlandsnäs har märkt ett markant uppsving i efterfrågan på kalkoner. Lagom till Jul har man skruvat upp produktionen i ett snart färdigställt nytt kalkonhus.
– Kalkonkött är en liten nisch än så länge i Sverige. Men intresset ökar år från år, säger Per-Olof Eriksson, som driver Adelsnäs Kalkoner tillsammans med hustrun Ulrika och döttrarna Sofia och Louise.
Enligt Per-Olof Eriksson finns det många fördelar med att äta kalkonkött.
– Det är mycket protein i köttet. Det är ett nyttigt kött och ett magert kött med omega tre och omega sex. Mycket av det du behöver har du i kalkonkött, säger han.

adelsnäsIMG 5101

Per-Olof Eriksson slaktar själv alla kalkoner i ett eget slakteri i direkt anslutning till kalkonhuset. Dessutom så röker han mycket av köttet i en egen rökanläggning. Och det är det rökta köttet som ger bäst marginaler.
– Det är det rökta sortimentet som jag skulle vilja utöka med. För det är minst jobb och så får jag ut ett högre kilopris på det, säger han.
Det nya kalkonhuset ska stå helt klart till sommaren. Då räknar Per-Olof Eriksson med att höja produktionen rejält.
– När det är helt färdigt så ska vi kunna föda upp mellan 1 500 och 2 000 kalkoner på årsbasis. Det ska gå att få ut åtta ton kött ur bygget. Nu producerar vi 2.5 - 3 ton, säger han.
Text och bild: HÅKAN FRISELL
Bilden: Per-Olof Eriksson och dotttern Sofie i kalkonhuset på Adelsnäs gård på Värmlandsnäs.