Gray´s American Stores läsk innehöll otillåtna mängder bensoesyra
Läsken Canada Dry Ginger Ale som i Sverige och Finland säljs av grossisten Gray´s American Stores, har stoppats i båda länderna och ett Europeiskt livsmedelslarm har skickats ut. Anledningen är att läsken innehåller konserveringsmedlet bensoesyra i otillåtna halter.
I analyser som den finska livsmedelsmyndigheten Evira låtit göra så innehöll Canada Dry Ginger Ale 175 milligram bensoesyra per liter.Gränsvärdet inom EU ligger på 150 milligram per liter.
Läsken tillverkas av Beverage Distribution Center Inc. i USA och importeras till Sverige och Finland av Gray´s American Stores.
Bensoesyra är ett konserveringsmedel som kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner i form av utslag och astmaanfall hos vissa konsumenter. Bensoesyra används bland annat för att motverka angrepp av bakterier och mögelsvampar.
I Finland har Gray´s American Stores enligt uppgift återkallat 1 632 flaskor med Canada Dry Ginger Ale. Bolaget återkallar där även läsken A&W Root Beer.
Men i Sverige återkallas inga flaskor.
– Det är så få flaskor, säger vd Johan Höglund.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Gray´s American Stores AB.
Omsättning: 60.8 Mkr (2011)
Resultat före skatt: 5.7 Mkr.
Antal anställda: 16.