LineKjelstrupStigande import
av fisk från Norge
Norge ökade under 2012 sin export av fisk till Sverige med nära sex procent. Därmed går Sverige upp från nionde till femte plats i den norska exportstatistiken. Detta enligt information från Norges Sjömatråd. ”Med denna ökningstakt kommer Sverige närmare folkhälsomålet att alla ska äta fisk minst två gånger i veckan”, säger Line Kjelstrup (foto), Sverigechef för Norges sjömatråd.
Endast Ryssland, Frankrike, Polen och Danmark köper mer norsk fisk än vi gör i Sverige. Den svenska ökningen kan framförallt hänföras till laxexporten där volymen under de två senaste åren har ökat med totalt nära 30 procent. Av Norges totala fiskexport till Sverige på 75 864 ton svarade laxen också för 50 procent eller hela 38 323 ton, enligt Norges sjömatråd.
Sverige importerade fisk och skaldjur för ett sammanlagt värde av 2,5 miljarder norska kronor år 2012. Det är en ökning med tre procent från föregående år. Värdemässigt ökade laxexporten med mindre än en halv procent förra året.
– Vi ser det som en framgång att Sverige nu ligger på femte plats i exportstatistiken. Norsk lax är numera en självklarhet i de flesta hushåll. Den är lätt att laga, vacker på tallriken och väldigt prisvärd. Under 2012 låg snittpriset på färsk lax lägre än året innan vilket bidrog till exportframgångarna, kommenterar Line Kjelstrup.
Fakta: 80 procent av laxexporten till Sverige utgörs av färsk lax. Den snabbaste volymökningen inom laxsortimentet återfinns samtidigt hos den frysta laxen som med en exportvolym på 7 272 ton kunde räkna en volymökning på hela 35 procent.
/FoodMonitor

t20