Momssänkning gav fler jobb
Enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån så har den sänkta restaurangmomsen lett till 5 000 nya jobb i branschen. Jämförelsen gjordes mellan tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal året innan.
De 5 000 nya jobben har också ökat omsättningen i branschen med 4,8 miljarder, till 52,1 miljarder under de första tre kvartalen 2012.
Enligt Hotell- och restaurangfacket har dock antalet arbetslösa inte minskat på motsvarande sätt bland medlemmarna, just nu är 9 procent av medlemmarna arbetslösa, skriver Fri Köpenskap.
/FoodMonitor

t20