FAO skapar fredlig samverkan mellan jordbrukare och boskapsskötare i Darfur
På ett fält i norra Darfur står jordbrukaren Salaheldin Suleiman Hilal. Han ser nöjd ut, efter att ha skördat sin durra. Denna gång, till skillnad från tidigare år, har han inte förlorat något av sin skörd på grund av betande djur. "Tidigare när djuren kom jag var väldigt upprörd men nu är jag väldigt glad", säger han och ler. "Produktionen var hundraprocentig i år".
Salaheldin bor i byn Um Hujara som ligger i orten Kebkabiya. Området drabbades hårt av krisen i Darfur 2003/04 och återuppbyggandet av samhället pågår fortfarande. Betande djur som förstör grödor är ett återkommande problem som ökar spänningen mellan jordbrukare och boskapsskötare här liksom i många andra delar av Sudan. Betande djur är endast en del av ett mycket större problem, nämligen kampen om de knappa naturresurserna som jordbrukarna och boskapsskötarna konkurrerar om.
Kamel- och boskapshjordar flyttas vanligtvis söderut för att få tillgång till mat och vatten samtidigt som jordbrukarna skördar sin durra och hirs. Förr i tiden gjorde olika stammar överenskommelser om när djuren kunde flytta söderut utefter när bönderna förväntades bli klara med skörden. På senare tid har dock de ökade miljöproblemen lett till att djuren flyttats allt tidigare. Beväpnade boskapsskötare har förvärrat problemen och vapnens inflytande är större än gamla traditioner.
Söker gemensam grund
Ett nytt projekt som finansieras av den andra fasen av Darfurs freds- och stabilitetsfond (DCPSF) har lyckats skapa en fredlig samexistens mellan jordbrukare och boskapsskötare i Kebkabiya under årets skördesäsong. I ett samarbete med stödföreningen för småbrukare i Kebkabiya (KSCS) har FAO verkat för att stödja en lokal kommitté för gemensamma förhandlingar kring delad mark under och efter skördesäsongen. Kommittén består av ledare från de lokala stammarna samt jordbrukar- och boskapsskötargrupper.
De har förhandlat fram ett avtal som innebär att boskapsskötare inte får flytta sina djur söderut förrän efter skörden. I gengäld kommer boskapsskötarnas djur att få beta fritt på fälten med de näringsrika stjälkarna som är kvar efter skörden. Abdulla Ibrahim Mohamed från KSCS och Bashir Abdel Rahman Abdalla Mutassim från FAO har haft ett nära samarbete med kommittén för att stödja den känsliga förhandlingsprocessen.
"Vid samtliga möten såg vi till att bönder och boskapsskötare var på plats samtidigt så att de fick ta del av vad alla andra hade att säga", säger Abdulla.
Gruppen enades också om att boskapsskötare måste betala böter om deras djur förstör en jordbrukares grödor.
Fred och en rekordskörd
I ett mötesrum på basen för UNAMID (Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma insats i Darfur) i Kebkabiya samlades över 20 kommittémedlemmar för att tala om sina framsteg. De är alla äldre män i vita kläder med turbaner och vissa med träkäpp, vilket här är ett tecken på anseende.
En av dem är Mustafa Ahmed som är fackföreningschef för de lokala jordbrukarna. Han tror att 90 procent av områdets totala odling skördats framgångsrikt i år. "Förra året förlorade vissa bönder allt".
FAO:s arbetsgrupp uppskattar att inom ramen för projektet har tryggad livsmedelsförsörjning säkrats för omkring 2 500 jordbrukshushåll och att cirka 600 ton spannmål skördades. Dessutom har både samarbete och tillit stärkts lokalt, vilket utgör en viktig grund för den andra fasen i FAO:s DCPSF-finansierade arbete.
FAO kan nu erbjuda sin tekniska kompetens till stöd för en förbättrad naturresursförvaltning och biologisk mångfald i regionen, exempelvis förbättrat skydd av betesmark, förbättrad foderhantering, skadedjursbekämpning, produktion av bränslesnåla spisar och ett låneprogram för getter och får.
Den leende jordbrukaren, Salaheldin Suleiman Hilal, behöll en del av skörden åt sin familj och sålde resten på den lokala marknaden. Kor och kameler får äta av stjälkarna som finns kvar på hans fält, därmed gödslar de samtidigt hans mark.
Behålla drivkraften
Det har inte gått lika bra för alla denna odlingssäsong. UNAMID har fått in rapporter om en jordbrukare i regionen som sköts ihjäl i en konfrontation som utlösts av att djur betade på hans mark. FAO:s sändebud i Sudan, Karl Agobia, tror att ytterligare investeringar i Darfurs jordbruksutveckling är nyckeln till en fredlig framtid.
"Vi måste ägna mer uppmärksamhet åt långsiktiga investeringar såsom förbättrad tillgång till vatten för jordbrukare och boskapsskötare samt ökad tillgång till marknader", säger han.
/FAO
/FoodMonitor

t20