Optimism bland bönder
Jordbruksverket beställde en undersökning bland 1000 bönder om vad de tror om framtiden. Trots svårigheter som svajningar i mjölkpriserna är en stor andel positiva och tror på ökad produktion.
De slumpvis utvalda bönderna, med minst tio hektar mark, tillfrågades i ämnet av ett undersökningsföretag på uppdrag av Jordbruksverket. Resultatet visar att cirka 20 procent bland spannmålsodlarna respektive mjölkbönderna tror på en ökad produktion, skriver Lantbruk.com
Tidigare år har resultaten varit liknande, med undantag för 2008 och 2009 där optimismen var något med begränsad bland bönderna.
– På sina håll har det varit stora investeringar i mjölkproduktion men det slår inte igenom i undersökningen. Inte heller minskningen av mjölkpriset syns, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket som har beställt undersökningen, till Lantbruk.com.
/FoodMonitor