Lantmännen anmäls för
brott mot arbetstidslagen
Lantmännen Kronfågels kycklingslakteri i Valla följer inte arbetstidslagstiftingen. Det anser fackföreningen Livsmedelsarbetareförbundet som i två fall nyligen anmält bolaget till Arbetsmiljöverket.
Enligt fackets anmälningar har bolaget "bristfällig planering för arbetsfördelning" och "ingen kontroll över hur personal ligger till med antal övertidstimmar".
Arbetsmiljöverket meddelar att man överväger att åtalsanmäla Lantmännen Kronfågel.
Lantmännen har inlett en intern utredning om vad som har falerat i organisationen.
”Vi följer de lagar och avtal som finns och för en kontinuerlig dialog inom företaget om våra arbetstider. Samtliga arbetsledare är utbildade i vad arbetstidslagen innebär och vi kommer nu se över vad det är som eventuellt har gått snett”, skriver Jenny Fridh, kommunikationschef hos Lantmännen Kronfågel, i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor