Maten ökar i pris
Enlig SCB har priserna på livsmedel och alkoholfria drycker stigit med i genomsnitt 1,9 procent under det senaste året. Tar man bort dryckerna från statistiken är prisökningen 2,4 procent.
Dagens Handel konstaterar att inflationstakten, räknad som förändringen under tolv månader, i december var – 0,1 procent, vilket var oförändrat jämfört med november. Mellan november och december steg konsumentprisindex, kpi, med i genomsnitt 0,3 procent.
Grönsaker har i genomsnitt blivit 7,0 procent dyrare medan frukt har gått upp med 5,2 procent. Kött, fisk samt drycker har prisökningar på mellan två och tre procent, skriver Dagens Handel.
/FoodMonitor