Nötproducent tar strid med Livsmedelsverket om fekalier
Enligt Livsmedelverket har nötproducenten Husa Gård AB i Brottby norr om Stockholm inte tillräckligt sett till att slaktkroppar inte kontamineras med fekalier. I december beslutade myndigheten att belägga bolaget med ett vite om 15 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad. Nu har ärendet hamnat hos Förvaltningsrätten i Uppsala.
I ett yttrande från Livsmedelsverket till Förvaltningsrätten som FoodMonitor tagit del av så håller Husa Gård AB inte med om Livsmedelverkets bedömning och har därför överklagat myndighetens beslut till domstolen.
Enligt uppgift är bolaget bland annat missnöjt med den veterinär som haft tillsyn på verksamheten och vill att denne ska bytas ut. Dessutom menar man att Livsmedelverket inte sett skillnad på fekalier och fläckar som orsakats av till exempel stämpelfärg och rost.
Men Livsmedelverket backar inte.
”Livsmedelsverket finner sammantaget att förutsättningar finns för att meddela bolaget ett föreläggande förenat med vite”, skriver myndigheten i sitt yttrande.
/FoodMonitor