gotlandko
Gotländska mjölkbönder polisanmäls för djurplågeri
Länsstyrelsen i Gotlands län har upptäckt grava missförhållanden på två av länets mjölkgårdar som levererar till mjölkbolaget Arla. I båda fallen har mjölkkor utsatts för stort lidande. Länsstyrelsen har i dagarna anmält händelserna till Polismyndigheten i Visby.
– Det är ett fruktansvärt lidande som de här korna har utsatts för, och det är helt oacceptabelt. Det är det minsta man kan säga, säger Benny Andersson, verksamhetschef, Djurens Rätt.
– Sedan är det ett tydligt tecken på att tillsynen som djurägarna är ansvariga för att utöva inte har fungerat.
gotlandko1I ett av fallen så skulle Länsstyrelsen i december certifiera den ena av mjölkgårdarna. Då upptäcktes bland annat en vanvårdad mjölkko med ett horn som växt in så att det trängde in i kons huvud direkt bakom ögat (bilden).
I ett annat fall i oktober upptäcktes en vanvårdad mjölkko som en annan gotländsk mjölkbonde skickat till destruktion på Gotlands slakteri. Den kon hade kraftigt förvuxna och deformerade klövar på båda bakbenen.
Enligt Länsstyrelsen har de båda mjölkbönderna varit verksamma i många år.
– Då är det ännu mer allvarligt. Då blir genast följdfrågan: hur många gånger har det här skett tidigare om bönderna inte höjer på ögonbrynet åt det här?, säger Benny Andersson.
FoodMonitor har kontaktat Visby mejeri som ägs av Arla. Men mejerichefen där vill inte ge några kommentarer.
HÅKAN FRISELL