Arla: polisanmäld mjölkbonde
riskerar att stängas av
Som FoodMonitor berättade om igår så har två gotländska mjölkbönder polisanmälts för djurplågeri. Idag meddelar mjölkbolaget Arla att man ser allvarligt på det inträffade. Mjölkbönder kan komma att stängas av om de får djurförbud.
– Vi ser alltid allvarligt på sådana här fall, men har att avvakta den juridiska processen. Den som får djurförbud stängs av från leveranser till Arla, säger Claes Henriksson, presschef, Arla Sverige.
Enligt Claes Henriksson gjorde Arla ett kontrollbesök förra månaden hos en av de polisanmälda mjölkbönderna.
– På den gård som nu polisanmälts på grund av det felväxta hornet gjorde vi ett besök kopplat till vårt kvalitetsprogram Arlagården i december. Vi upptäckte då ett antal saker som inte uppfyller reglerna i kvalitetsprogrammet. Bland annat kring ventilationen i mjölkrummet och hur torra och rena kornas liggplatser var. Vi gör ett uppföljande besök den 22 januari och då ska allt vara åtgärdat, säger han.
Den andra polisanmälda mjölkbonden har enligt uppgift slutat att leverera till Arla.
– Övergripande är det viktigt att påpeka att det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och ska se till att djurskyddslagen följs. Men vi har såklart en löpande dialog med dem, säger Claes Henriksson.
HÅKAN FRISELL
LÄSARFRÅGA 2013-01-22:
En av FoodMonitors läsare, som arbetar som polis, ställde följande fråga efter att ha läst Claes Henrikssons kommentarer:
Kommer de (bönderna) att stängas av om de blir lagförda för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen?
SVAR (Claes Henriksson):
"En medlem som meddelas djurförbud blir per automatik avstängd när Arla får kännedom om beslutet. Anledningen till att det meddelas djurförbud är ibland en fällande dom för djurplågeri. Det är den hårdaste dom någon kan få som har hand om djur. Alla som får en fällande dom för djurplågeri, ska prövas mot djurförbud och de allra flesta meddelas också djurförbud."
"Att dömas för brott mot djurskyddslagen är mildare. En fällande dom leder inte per automatik till prövning mot djurförbud. Så om det kommer till vår kännedom att en medlem fällts för brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri och det inte leder till djurförbud, gör Arla en bedömning av det enskilda fallet."