Salmonella i Coop:s
irländska köttfärs
Ett stickprov som butikskedjan Coop har gjort visar på att bolagets importerade irländska köttfärs är smittad med salmonella. Återkallelsen gäller X-tra Nötfärs, Coop Nötfärs, Coop Fläskfärs och Coop Blandfärs, samtliga med produktionsdag 16 januari 2013.
”Rutinmässig stickprovskontroll av mald köttfärs har visat på förekomst av salmonella i köttfärs med råvara från Irland. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och som en säkerhetsåtgärd, återkallar Coop samtliga produkter som producerats denna dag på samma produktionslinje”, skriver Coop i ett pressmeddelande.
Coop säger också att man beklagar det inträffade. Bolaget uppmanar de kunder som har aktuell produkt kvar hemma att lämna tillbaka den i närmaste Coop-butik.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta:
Återkallelsen gäller följande produkter (källa Coop):
X-tra, Nötfärs 15-20%, 2000 g, bäst före dag: 2013-01-23
X-tra, Nötfärs 10%, 2000 g, bäst före dag: 2013-01-23
X-tra, Nötfärs 10%, 1000 g, bäst före dag: 2013-01-23
Coop, Nötfärs 10-12%, 1000 g, bäst före dag: 2013-01-24
Coop, Nötfärs 10-12%, 2000 g, bäst före dag: 2013-01-24
Coop, Nötfärs 16-18%, 2000 g, bäst före dag: 2013-01-24
Coop, Fläskfärs 23%, 1000 g, bäst före dag: 2013-01-24
Coop, Blandfärs 20% 50/50, 1000 g, bäst före dag: 2013-01-24
Coop, Blandfärs 20% 50/50, 2000 g, bäst före dag: 2013-01-24
Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader.

t20