kott”Köttskatt är
inte lösningen”
– Trubbiga verktyg som köttskatt, riskerar att slå undan det mest miljösmarta köttet. Det billiga importerade köttet riskerar att bli vinnare medan det svenska dyrare köttet förlorar, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött i en kommentar till gårdagens medierapportering om att Jordbruksverket vill ha en köttskatt.
Enligt branschorganisationen Svenskt Kött är köttskatt inte en framkomlig väg för minskad köttkonsumtion. Däremot att välja kött med omsorg.
I Sverige har vi förutsättningar att producera kött på ett klimatklokt sätt. Hela konsumtionsökningen under 2000-talet består av importerat kött medan den svenska produktionen har minskat. Svensk köttproduktion ligger bra till ur flera hållbarhetsperspektiv, menar Svenskt Kött i ett pressmeddelande.
– Sverige har god tillgång till vatten, och bra villkor för gräsproduktion. Det ger förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar köttproduktion. De svenska bönderna borde alltså producera en större andel, inte mindre, av köttet till jordens befolkning, kommenterar Maria Forshufvud, och fortsätter:
– Vårt bidrag till konsumenters kunskap är vår frivilliga ursprungsmärkning Svenskt kött. Det är en garant för att djuren fötts under förhållanden som står sig starka i en internationell jämförelse, säger Maria Forshufvud.
/FoodMonitor