dmaaloopia
Lågt intresse hos Polisen
för DMAA-brott
Sedan den 17 september förra året så är det i Sverige förbjudet att bland annat bjuda ut dopingpreparatet DMAA, som tidigare såldes av bland andra kosttillskottbolaget Gymgrossisten, till försäljning. Men på många webbsidor pågår försäljningen för fullt. Polisen har ingen aktiv spaning och intresset att utreda brott mot den aktuella lagstiftningen är lågt.
– Det är så enkelt som att någon aktiv spaning pågår inte för närvarande. Man agerar på de tips och anmälningar som kommer in, säger en polisman på Rikskriminalpolisen till FoodMonitor.
– Maxstraffet man kan få för det är ett år och det platsar inte på rikskrim. Så är det. Därför finns det ingen central verksamhet runt det där. Det kan man tycka är bra eller dåligt men det är ett faktum att så är det.
DMAA blev klassificerat av regeringen som hälsofarlig vara bland annat på grund av ett antal uppmärksammande fall de senaste åren då personer som använt kemikalien för att orka träna mer på gym drabbades av allvarliga biverkningar.
FoodMontor har tidigare berättat om en person i Kalmar som plötsligt föll ner hjärtdöd på ett gym i staden. Tack vare ett rådigt ingripande från dennes kompis som var med och personal på gymmet kunde hans liv med nöd och näppe räddas.
I USA finns även fall dokumenterade där personer avlidit efter att ha intagit DMAA.
Enligt uppgift från Tullen så finns det ett stort antal websidor som bjuder ut DMMA och kosttillskottprodukter som innehåller kemikalien till försäljning på nätet.
Söker man på dmaa på sökmotorn Google kommer högt upp bland svaren webbsidan dmaa.nu.
Där är budskapet tydligt. Det går bland annat att köpa 100 gram rent DMAA för 2 000 kronor.
”Kanske har ni avlagt ett nyårslöfte att tappa några kilon eller bara vill öka prestationen på gymmet för att komma i bra form till Beach 2013? Beställ dmaa i kapslar eller i löst pulver på vår ordermejl”, skriver man på webbsidan.
Dessutom lurar man konsumenter genom att påstå att DMAA är lagligt i Sverige.
”Dmaa är lagligt så länge du inte tävlingsidrottar. För vanliga Svenssons är det lugnt”, skriver man.
Domännamnet dmaa.nu administreras av ”nu domains” i USA men är registrerat i Sverige av webbhotellet Loopia. Enligt en uppgift till FoodMonitor är det en person med svenskt namn som äger rättigheterna till domännamnet.
Polisen tycker det är svårt att få reda på detaljerade uppgifter om ägaren om inte ”nu domains” lämnar över dessa frivilligt till myndigheten. Detta beroende på att straffvärdet är så lågt.
– Är det en .nu adress är det nu domains i USA som har registrerat den. Man kan naturligvis fråga snällt och se om man får svar. Men det får man inte genom ett internationellt samarbete med polisen i USA på ett brott som har ett maxstraff på ett år kan jag säga, säger polismannen.
Enligt lagstiftningen så kan den som uppsåtligen bjuder ut DMAA till försäljning dömas till ”böter eller fängelse i högst ett år”. Det gör att intresset hos Polisen att utreda brott mot den lagstiftningen inte är speciellt stort.
– Det är samma som för förolämpning och den typen av brott. Och det är hälften så mycket maxstraff som ett vanligt bedrägeri på Blocket. Det kanske sätter ribban för hur hårt man jobbar med det här, säger polismannen.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta: 
1.3-dimetylamylamin. Benämns ofta även DMAA eller Geranium, och är en centralstimulerande substans.
Så säger lagen:
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor:
”3 § Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.”
”4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 döms till böter eller fängelse i högst ett år.”
Till lagen hör ”Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor”. I den förordningen är från och med den 17 september förra året även kemikalien DMAA listad.