AnnaMariaBastaFMGlobal kamp
mot matsvinnet
Som SvD rapporterade häromdagen har FN:s miljöorgan och FAO satt igång en internationell kampanj under namnet ”Think. Eat. Save”. Detta för att hejda matsvinnets enorma utveckling där idag en tredjedel av all producerad mat går till spillo. "Det är ett bra initiativ och vi har från EU-Parlamentet föreslagit närmare samarbete mellan EU och FAO för att ta krafttag i frågan kring matsvinnet eftersom det är ett globalt samhällsproblem", säger Anna Maria Corazza Bildt (foto) till FoodMonitor.
Anna Maria Corazza Bildt driver sin egen kampanj ”Basta till matsvinnet” sedan flera år tillbaka för att skapa debatt och skapa medvetenhet kring frågan som hon brinner för och ser vikten av att få bukt med.
– Det här är ett ekonomiskt, etiskt och miljömässigt problem som vi måste ta krafttag mot. Jag hoppas att ”Think. Eat. Save”-programmet får genomslag och sprider kunskap till många människor i världen, säger hon.
Att en tredjedel av den producerade maten i världen går till spillo innebär enligt FAO att det är ofattbara 1,3 miljarder ton mat, till ett värde av cirka 6 000 miljarder kronor som slösas bort varje år. Dels under produktionskedjan, men också genom att maten ratas av olika skäl av konsument.
I tisdags gick FN´s och FAO´s kampanj igång. Den internationella satsningen kommer att innehålla informationskampanjer till producenter, konsumenter, livsmedelshandlare, restauranger, hotell, skolor, sportklubbar, företag samt även regeringar runtom i världen.
Anna Maria Corazza Bildt ser positivt på initiativet och har efterlyst ett närmare samarbete mellan EU och FAO i de här frågorna.
– Jag driver att 2014 ska vara EU-året för att minska matsvinnet på ett märkbart sätt. Det skulle verkligen sätta frågan högt upp på agendan och matsvinnet skulle få det fokus den förtjänar. Annars är utmaningen faktiskt att ändra vår livsstil. Var och en kan göra skillnad och tillsammans skapar vi förändring, säger hon till FoodMonitor, och tipsar samtidigt oss konsumenter hur vi kan dra vårt strå till stacken:
– Lita inte blint på bäst före-datum. Titta, lukta och smaka innan du slänger. Just nu driver jag till exempel på för att förändra reglerna för märkningen av ägg. Jag anser att de ska behandlas på samma sätt som annat livsmedel, där producenten själv avgör hållbarhetsdatum. Idag slängs stora mängder på grund av ett bäst före-datum satt till 28 dagar och ett försäljningsstopp efter 21 dagar.
Kontentan är alltså att vi ska ta till oss den ökande mängd kampanjer med information om svinnproblemet, men att de konkreta förändringarna till det bättre framförallt ligger hos oss själva. Och detta i alla förekommande led.

– Det stämmer. Vi beslutsfattare ska inte med pekpinnar toppstyra vad konsumenterna ska äta. Däremot kan vi agera opinionsbildare, skapa debatt och öka kunskap för att minska slöseriet, säger Anna Maria Corazza Bildt.
/MATS HOLMSTRÖM