Kommundelen förlorade
i Tingsrätten
Kommundelen i Sverige AB försökte få 3 738 kronor i betalt från en 72-årig företagare i Värmland för en annonsplats på internet. Men Företagaren stod på sig och synade bolagets bluff. Det gjorde han rätt i. I dagarna förlorade Kommundelen i Värmlands Tingsrätt.
Kommundelen, som så många bolag av den typen, ringer upp och försöker få företagare att använda en slags annonsplats på internet. Enligt flera bedömare är dessa annonsplatser helt värdelösa och syftet är enbart att lura företagare såväl som privatpersoner på pengar.
Bolag som ägnar sig åt den typen av verksamhet ger sig gärna på äldre personer som är företagare. Ofta ringer de upp och är otydliga om vad saken gäller. Men om den utsatte företagaren pratar på och är artig och emellanåt kanske säger ja så räknar bolagen detta som en accept och kräver pengar. Och lagstiftningen på området är svag. Det finns det till exempel ingen ångerrätt för företagare.
I det aktuella fallet i Värmlands Tingsrätt bestred den utsatte företagaren omgående Kommundelens faktura. Dessutom polisanmäldes Kommundelen.
Trots det stämde Kommundelen företagaren i Värmlands Tingsrätt. Bolaget berättade i rätten att de skickat ett fax med ett avtal till företagaren som denne sedan skulle ha bekräftat och skickat tillbaka.
Men Kommundelen hade otur. Företagaren bad en bekant att bestrida avtalet per fax.
Värmlands Tingsrätt konstaterar att namnteckningen på faxet inte är företagarens. Därför förlorade Kommundelen och tvingas dessutom betala företagarens rättegångskostnader.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Kommundelen i Sverige AB.
Styrelseledamot: Karl Brandt.
Säte: Stockholm.
Omsättning: 5 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 279 000 kronor.
Antal anställda: 8.
Kommundelen i Sverige AB har flera anmälningar mot sig hos Konsumentverket. Drabbade konsumenter har bland annat anmält Kommundelen för att ha använt bluffaktura och negativ avtalsbindning.