RikspolischefNytt nationellt center ska motverka bedrägerier
Antalet bedrägerier, som bland annat bluffakturor, banktrojaner, och skimning, har ökat nästan lavinartat de senaste åren. Nu har Rikspolisstyrelsen beslutat att ge Stockholmspolisen i uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter.
– Tidigare har ansvaret legat utspritt, ibland till och med på olika håll i samma polismyndighet. Nu får vi helt andra möjligheter att se mönster och prioritera utredningarna mot varandra, säger rikspolischef Bengt Svenson.
– Centret kommer stå på tre ben: polisoperativt arbete, metodutveckling och offensiva brottsförebyggande insatser. Personer som knyts till centret ska vara experter på området och kunna kartlägga och identifiera de kriminella som begår systematiska och grova bedrägeribrott, säger Mats Löfving, länspolismästare i Stockholm.
Enligt Rikspolisstyrelsen har antalet bedrägeriet ökat från 59 000 anmälda brott 2005 – till 136 000 anmälda brott 2012.
Mest har bedrägerier med hjälp av internet har ökat. Sedan år 2006 har dessa eskalerat med inte mindre än 1 442 procent. Enskilda gärningsmän kan ofta stå bakom hundratals bedrägerier.
– Bedrägerierna är en anonym och cynisk farsot som sprider sig över världen och Sverige. Det är en utveckling som vi nu tar krafttag för att strypa, säger Mats Löfving.
HÅKAN FRISELL
Bilden: Bengt Svenson, Rikspolischef. Foto: Peter Knutson.
FoodMonitor-Fakta:
Utsatt för bedrägerier? Så skyddar du dig:
http://www.polisen.se/Varmland/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Bedrageri/

t20