lifedetox1
Hälsopåståenden om Life Detox ifrågasätts av Konsumentverket
Kan verkligen kosttillskottet Life Detox, som marknadsförs av butikskedjan Life Europe AB, rena kroppen från gift på 20 dagar? Och kan hälsan påverkas negativt om man inte konsumerar produkten? Konsumentverket vill att bolaget förklarar sig och visar att påståendena är lagliga enligt gällande EU-förordning.
”Det åligger bolaget att styrka att de gjorda hälsopåståendena är tillåtna att använda enligt denna förordning”, skriver Konsumentverket.
Konsumentverket upptäckte den aktuella marknadsföringen nyligen på tidningen Aftonbladets hemsida. Där har Life Europe AB publicerat annonser som påminner mycket om redaktionell text. Detta troligen för att ge intrycket av att det är journalister som skrivit texten (bilden).

lifedetox

Aftonbladet har tidigare varit i blåsväder för att upprepade gånger haft med liknande annonser för skandalbolaget Healthzone. Det bolaget tros ha lurat tusentals konsumenter på mångmiljonbelopp genom att skicka ut bluffakturor för diverse kosttillskott.
FoodMonitor har kontaktat Life Europe AB.  Jan Wiberg, som är bolagets kvalitetsansvarig och även figurerar i de aktuella annonserna, har lovat att återkomma med kommentarer till Konsumentverkets kritik. Det har han hittills inte gjort.
När FoodMonitor besöker en av Life´s butiker i Karlstad är det omedelbart locket på. Butiken medger att man säljer Life Detox men vill inte berätta något mer om produkten. Man vill inte heller låta FoodMonitor fotografera förpackningen och innehållsförteckningen på den, utan det råder totalt ”fotoförbud” menar man.
I en annan av Life´s butiker i staden är man mer hjälpsamma. Personalen i butiken berättar att Life Detox kan rena kroppen från gift på 20 dagar. Precis så som bolagets huvudkontor vill att produkten ska marknadsföras.
Det står också klart när FoodMonitor pratar med Life´s butikspersonal att bolaget för vissa av sina produkter medvetet försöker mörka negativa bieffekter. Butikspersonalen blir enligt uppgift ombedd av sina chefer att inte berätta sådant för kunderna.
Bolaget Life Europe AB har inte haft en lätt resa de senaste åren. Den sammantagna förlusten före skatt de tre senaste åren landar på drygt 123 miljoner kronor. Det kan vara en förklaring till bolagets allt mer aggressiva marknadsföring.
Konsumentverket har begärt att få svar från Life Europe AB om bolagets hälsopåståenden om Life Detox senast i mitten av nästa månad.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Life Europe AB.
Säte: Stockholm.
Omsättning: 38.8 Mkr (2011).
Resultat före skatt: minus 16.6 Mkr.
Antal anställda: 29. I hela koncernen: 306. 
Foto: Konsumentverket. 

t20