Nya rön efter hästköttskandalen
I fredags hade branschen ett möte om hästköttskandalen där man kom fram till åtgärder för att stärka förtroendet för livsmedelsbranschen i stort. Bland annat kommer det nu att införas fler DNA-tester, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen (Li).
”Företagen på den svenska marknaden kommer den närmaste tiden att initiera fler DNA-tester för att helt säkerställa att hästkött inte finns i några ytterligare livsmedel. Redan innan EU:s jordbruksministrar samlades i Bryssel i onsdags hade företagen i Sverige initierat närmare 1 000 tester. Det är tio gånger fler än de tester som myndigheterna nu avser att genomföra”, menar man i ett pressmeddelande.
Vidare kom man överens om att artbestämning av kött bör ingå i företagens löpande egenkontroll framöver, utöver allt annat som redan regelbundet kontrolleras. Detta för att motverka risken för framtida fusk och bedrägerier.
– Våra åtgärder är mer långtgående än de som beslutats på politisk nivå. Företagen har huvudansvaret för livsmedelskontrollen och att maten är säker. Branschöverenskommelsen är ett viktigt steg för att återskapa konsumenternas förtroende, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen och Thomas Svaton, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i en gemensam kommentar.
/FoodMonitor