Mindre mjölk = högre priser
Sveriges mjölkinvägning i december månad 2012 var två procent lägre än samma period 2011. Även globalt minskar mjölkproduktionen samtidigt som efterfrågan på världsmarknaden är stabil. Det här förväntas ge fortsatt stigande priser under första halvåret, enligt i LRF Mjölks mejerimarknadsrapport.
– Den globala mjölkkonsumtionen beräknas öka med 2 till 2,5 procent per år. Här är svensk mjölkproduktion viktigt, både för att möta den globala efterfrågan på klimatsmart mat och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi, säger Lennart Holmström, marknads- och statistikexpert på LRF Mjölk.
De världsmarknadspriser som redovisas av amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har de senaste tre månaderna fortsatt uppåt för alla mejeriprodukter. Samtidigt är Fonterras auktionspriser för helmjölkpulver nu 3,5 procent högre än i början av november. Motsvarande siffra för skummjölkspulver visar på en uppgång med 3,0 procent, enligt ett pressmeddelande från LRF Mjölk.
Fakta: I oktober och november minskade EU:s totala mjölkinvägning med 1,4 procent. EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fortsatt att öka för samtliga mejeriprodukter utom för skummjölkspulver.
/FoodMonitor