Smuggling av snus ska stoppas
Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen (Li) har snustillverkarna i Sverige beslutat att införa en gemensam märkning, "Duty Free Sales Only", på de snusdosor som säljs på passagerarfärjorna i Östersjön. Den nya märkningen kommer att försvåra smuggling, skattefusk och illegal vidareförsäljning till minderåriga i Sverige. Snussmugglingen innebär inte bara förlorade intäkter för statskassan på över 300 miljoner kronor per år, utan har skapat osund konkurrens och göder organiserad brottslighet, menar man.
– Det handlar om ett stort samhällsproblem. Det snus som smugglats in skattefritt säljs illegalt vidare till oseriösa mellanhänder, vilka i sin tur ofta säljer snuset vidare och då inte sällan utan någon ålderskontroll till minderåriga, säger Marie Söderqvist VD på Livsmedelsföretagen som varit med och arbetat fram den nya märkningen.
Enligt Li har ett fåtal kriminella aktörer i ett slag förändrat spelreglerna för alla de seriösa handlare som betalar snusskatt och som även tar ansvar för att inte sälja snus till personer under 18 år.
Fakta: I samband med att skattehöjningarna för snus aviserades gjorde regeringen bedömningen att det inte skulle öka smugglingen. Tullexpertis och branschföreträdare var av en annan uppfattning och tyvärr var oron befogad. Snussmugglingen från Östersjöfärjor som trafikerar svenska hamnar har eskalerat. Samtliga företag som säljer snus på Östersjötrafiken har nu kommit överens om att märka dosorna med "Duty Free Sales Only". Märkningen, som införs redan från den 1 maj i år kommer att vara lätt att identifiera av tull, polis och kommunala tillsynsmän vid butiksinspektioner.
/FoodMonitor