Kritiskt för
livsmedelsproduktionen i Mali
Lantbrukare i Mali som, på grund av den väpnade konflikten, tvingats lämna sin mark är i akut behov av hjälp för att kunna återvända och återuppta livsmedelsproduktionen då den kommande odlingssäsongen inleds i maj. Uttalandet från FAO följde efter ett samtal mellan Malis jordbruksminister Baba Berthé och FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.
Jordbruksminister Berthé betonade vikten av ett riktat stöd till återvändande lantbrukare i områden där säkerhetsläget har förbättrats, men det finns även ett behov att stärka försörjningsmöjligheterna för småskaliga lantbrukare i hela Mali.
”Malis huvudsakliga odlingssäsong inleds i maj och allt eftersom säkerhetsläget förändras måste FAO, tillsammans med våra samarbetsorganisationer och det internationella samfundet, göra allt vi kan för att hjälpa regeringen att bistå lantbrukare som återvänder till sin mark för att återuppta livsmedelsproduktionen” sa Graziano da Silva. ”Mali har inte råd att gå miste om den kommande odlingssäsongen”.
Allt som allt har uppskattningsvis två miljoner människor i västafrika en osäker tillgång till mat. Hälften av dem finns i de norra delarna men på grund av de kvardröjande effekterna av matkrisen 2011-2012, som orsakades av en kombination av torka, höga spannmålspriser, miljöförstöring och folkomflyttning inom landet, så upplever ytterligare en miljon människor i söder en osäker tillgång till mat.
Situationen förändras
Den redan svåra situationen som rådde i landet har kraftigt förvärrats sedan konflikten bröt ut i norra Mali förra året, då nu mer än 400 000 människor flytt från sina hem. En stor del av de människor som tvingats lämna sina hem är lantbrukare och flera av dem är fortfarande kvar i flyktingläger eller hos värdfamiljer i grannländerna Burkina Faso, Mauretanien och Niger. Andra småskaliga lantbrukare har tillfälligt flytt söderut vilket medför stora påfrestningar på den lokala livsmedelsförsörjningen i södra Mali.
Trots att en del lantbrukare redan har börjat återvända så har de inte kunnat odla upp marken på grund av en kraftigt begränsad tillgång till de redskap, utsäde och djur som behövs för att kunna återuppta produktionen.
Fastän säkerhetsläget har förbättrats i de norra delarna av landet så har merparten av marknaderna förblivit stängda i området. Mellan skördesäsongerna lever familjer vanligtvis av sina livsmedelslager, men de kommer nu tvingas vända sig till marknaden under den period då priserna är som högst. För att kunna klara sig kan de tvingas till att konsumera eller sälja av sitt lagrade utsäde samt andra tillgångar, såsom jordbruksredskap och andra förnödenheter.
FN:s livsmedelsprogram (WFP) arbetar med akut livsmedelsstöd som syftar till att bistå med förnödenheter som kan rädda livet på ungefär 564 000 människor som varit tvingade att fly från sina hem (läs mer) i Mali och dess grannländer.
Under mötet betonade Berthé och Graziano da Silva att utöver det viktiga katastrofbiståndet kommer det även finnas ett kritiskt behov av att snabbt återuppta den lokala livsmedelsproduktionen inför den kommande odlingssäsongen som löper från maj till juli.
För att på lång sikt trygga tillgången till mat i Mali är det avgörande att lösa den pågående konflikten och att återupprätta säkerheten i hela landet.
Återuppbygga försörjningsmöjligheter och minska sårbarhet
FAO har begärt nästan 12 miljoner dollar i humanitärt stöd vilket syftar till att hjälpa 490 000 familjer att hantera effekterna av tidigare torka, men även att skapa bättre försörjningsmöjligheter och ett mer motståndskraftigt jordbrukssystem genom ett omfattande odlings- och boskapsbistånd. FAO uppskattar att det behövs ytterligare 10 miljoner dollar för att hjälpa människor på flykt inom landet, den återvändande befolkningen men även familjer som hjälper flyktingar i Mali.
Stödet avser att förse lantbrukare med kvalitetsutsäde, jordbruksredskap och veterinärtjänster samt program som syftar till att skapa bättre möjligheter för lantbrukarna att framställa, förädla och lagerhålla sin produktion.
När Berthé talade med Graziano da Silva betonade jordbruksministern vikten av att stärka befintliga bevattningsprojekt som tidigare varit effektiva under återhämtningsperioden efter torka. Dessutom är uppfödare i hela landet i stort behov av stöd för att kunna återuppbygga utarmade djurbesättningar, sa han.
Konflikten i Mali har dessutom inneburit att FAO:s förmåga att övervaka rörelsen av gräshoppssvärmar inom landet har begränsats. Berthé och Graziano da Silva betonade behovet av att återuppta övervakningsverksamheten så snart som möjligt för att kunna avvärja eventuella utbrott av gräshoppsinvasioner efter sommarregnet.
/FAO
/FoodMonitor