LRF: stoppa det olagliga
grisköttet i butikerna
I årsskiftet trädde ett nytt EU-direktiv i kraft som förbättrar levnadsförhållandena för dräktiga suggor. Men många europeiska grisbönder struntar i lagstiftningen. Enligt LRF betyder detta att EU-marknaden nu kommer att överflödas med olagligt uppfödda grisar. LRF vill att handeln tar ett större ansvar. 
– Handeln har ett stort ansvar eftersom de gör valen åt konsumenterna. Därför är det viktigt att butikerna säljer kött som är lagligt producerat. Det har både konsumenten och grisbonden rätt att kräva. Vi vill veta att handlarna kan garantera att det kött som de kommer att sälja i sina butiker runt om i landet kommer från gårdar som följer EUs direktiv, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.
Totalt kan det enligt LRF vara frågan om cirka 285 000 grisar som kan betecknas som olagligt uppfödda. LRF har fått den siffran från den brittiska bondeorganisationen NFU. Endast 10 av 27 medlemsstater inom EU har anammat de nya direktiven.
Sverige är enligt LRF ett föregångsland.
– Svenska grisbönder har djurskyddsregler som ligger långt över grisdirektivet. Att vi i Sverige har en god djuromsorg är någonting som våra grisproducenter är stolta över men det innebär samtidigt ökade kostnader, något som har gjort det svårare för de svenska grisbönderna att konkurrera med importerat griskött. Konkurrensen blir än mer snedvriden om det dessutom finns grisbönder i EU som inte följer de lagar och regler som vi tillsammans har beslutat om, säger Helena Jonsson.
HÅKAN FRISELL