annikaunt2Hallå där:
Annika Unt Widell
Skolmatens Vänner rullade i går ut sin återkommande kommunkartläggning. I år hoppas man fortsätta trenden med en hög svarsfrekvens för att sedan kunna förmedla till media och politiker vilka satsningar som är nödvändiga i kommunerna. FoodMonitor ställde några frågor till projektledare Annika Unt Widell.
Vad resulterade förra årets kartläggning i, dvs. på politisk/kommunal nivå?
– Förra året fokuserade vi på mat lagad från grunden och skolmatskostnaden, alltså vad en lunch kostar i grundskolan respektive gymnasieskolan. Det ledde till många diskussioner ute i kommunerna, om vilken nivå maten bör hålla och vad den samtidigt får kosta. Ännu ett år tidigare frågade vi om många olika saker, till exempel om kommunerna har politiska beslut om skolmatskvalitet, vad man anser om den omdiskuterade lagen om offentlig upphandling, samt utbildningsnivån i köken. I år är undersökningen en kombination av tidigare års frågor, kan man säga.
Vad tror du blir den mest framträdande frågan i årets kartläggning?
– Skolmatssiffrorna röner alltid stor uppmärksamhet och med tanke på köttskandalen och prisfokuset i livsmedelsbranschen så är det förväntat även i år.
Är vad du tror samma som vad du önskar dig?
– Jag vill se ökade resurser för skolmåltiderna, både förutsättningar för bättre kvalitet på maten och ökad utbildningsnivå bland personalen. Det ska också bli spännande att se svaren om mat lagad från grunden, om man hittat vägar så att lagen om offentlig upphandling fungerar bättre, och även hur många av kommunerna som har facebook-sidor för sin skolmat.
Vilken enskild fråga är den viktigaste att driva i dag för att förbättra skolmaten?
– Att skolkockar ska få högre status. Vägen dit går via ökade resurser, bra råvaror, mer utbildning och högre i tak i organisationerna. "Släpp kockarna loss det är vår!" skulle jag vilja säga.
Vid ett seminarium under Årets Kock-finalen tog du bland annat upp paradoxen att kockar är stjärnor idag men att det samtidigt råder en akut brist på ungdomar som vill utbilda sig till samma yrke. Hur kommer man runt det, inte minst i skolmatsvärlden?
– Alla kan inte bli tv-kockar, och vill inte heller. Men har man fått testa att laga mat till barn blir man oftast glatt överraskad och rörd över mottagandet. Det måste bli mer känt hur kul och utmanande skolkocksjobbet är! Dessutom är arbetstiderna bra och lönen marknadsmässig. Och hur många vet att svenska skolkockar till och med tävlar i OS?
/MATS HOLMSTRÖM