gracewellness
KO hotar Sweet Wellness
med rättsliga åtgärder
Enligt kosttillskottåterförsäljaren Sweet Wellness AB:s marknadsföring kan pillret Xantan ge en ”snabb viktminskning idag” och medlet ”minskar kaloriintaget”. Men Konsumentverket anser att marknadsföringen strider mot gällande EU-lagstiftning.
Enligt ett brev som myndigheten i dagarna skickat till bolaget ”kan Konsumentverket komma att vidta rättsliga åtgärder mot Sweet Wellness”.
Sedan den 14 december förra året är det olagligt att använda hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel som inte är godkända av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA.
Konsumentverket har under hösten fått brev från Sweet Wellness AB där bolaget medger att man är medvetna om den lagstiftningen.
Trots det upphör inte Sweet Wellness AB med marknadsföringen.
”Konsumentverket kan konstatera att produkten Xantan fortfarande marknadsförs med hälsopåståenden som förekommer på kommissionens förteckning över icke-godkända hälsopåståenden…”, skriver Konsumentverket i en utredning av Sweet Wellness AB.
Konsumentverket hotar därför nu alltså med rättsliga åtgärder och begär att Sweet Wellness yttrar sig senast den 15 mars.
FoodMontor har inte lyckats nå ansvarig för Sweet Wellness AB för en kommentar.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Sweet Wellness AB.
Säljer kosttillskott via webbsidan gracewellness.se.
Säte: Stockholm.
Omsättning: 6.9 Mkr (2011-08).
Resultat före skatt: minus 67 000 kronor.
Antal anställda: 3.