Bregottreklamen anmäld
till Konsumentverket
I mjölkbolaget Arlas Bregottreklam skiner alltid solen på glada kor som betar grönt gräs. Samtidigt fuskar mjölkbönder med kornas betesrättigheter, och kommersiella krafter vill ta bort lagkravet på bete för alla kor. Det påstår djurrättsorganisationen Djurskyddet Sverige och konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter som nyligen anmält bolagets marknadsföring till Konsumentverket.
– Glada kor på grönbete är en unik svensk företeelse som vi vill slå vakt om. Vi vill med andra ord ha det som i Bregottreklamen, frågan är hur Arla vill ha det? säger Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.
De båda organisationerna tar sikte bland annat på Arlas senaste reklamfilm ”Kvalitetskontroll i Bregottfabriken” där bolaget visar en kalv som diar en ko.
”Detta ger en direkt missvisande bild eftersom kalven normalt tas från kon redan en dag efter kalvningen. Dessutom omfattas inte kalvar under 6 månader av beteskravet och därför ser du sällan så små kalvar ute i hagarna. Arla använder sig heller inte bara av svensk mjölk och om mjölkråvaran i Bregottpaketet kommer från dansk mjölk finns ingen som helst garanti för att mjölkkorna har vistats på bete”, skriver Djurskyddet Sverige i en kommentar.
Även andra anmälningar har kommit i till Konsumentverket som gäller Bregottreklamen.
”Jag anser att Arla missinformerar sina kunder om hur dagens hållning av mjölkkor ser ut i realiteten, med innevistelse i ladugård under den största delen av året och separation av kalvar och kor när kalvarna är i mycket späd ålder. Reklamen är synnerligen vilseledande när det gäller de förhållanden som mjölkkorna lever i och alltså hur folk i allmänhet tror att den produkt de köper framställs!”, skriver en konsument till en anmälan till Konsumentverket.
En annan konsument tycker att Arlas bild av kornas liv i reklamfilmen "Skiftbyte i Bregottfabriken" är missvisande.
”Reklamen förmedlar en förskönad bild av hur korna som producerar mjölken till Bregott har det. Reklamen är ej heller för en ekologisk produkt, vilket gör det än mer missvisande. Icke-ekologiska kor står vanligen fjättrade minst 10 månader om året, utan möjlighet att röra sig annat än på den lilla yta de är fastbundna. Reklamen visar med andra ord en verklighet som inte finns”, skriver konsumenten till Konsumentverket.
FoodMonitor