hornslakteriPlågat djur med
invuxet horn
upptäckt på slakteri
Nu har det hänt igen. En ko med ett horn som vuxit in i huvudet har nyligen upptäckts av en officiell veterinär från Livsmedelsverket. Denna gång drabbades Skövde Slakteri. Djuret har plågats under lång tid.
”Skadan bedöms ha orsakat djuret lidande under en längre tid. Hornet hade vuxit in i mjukvävnaden strax under ögat och orsakat ett sår av kronisk karaktär”, skrivet veterinären i en anmälan om bristfälligt djurskydd vid slakt.
Enligt uppgift hade djurägaren enbart skickat det aktuella djuret till slakt.
Livsmedelsverket meddelar att man lämnat över ärendet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
/FoodMonitor