Ris från Makedonien stoppas
Ett parti ris från Makedonien som säljs av grossisten Lucu Food i Malmö AB har stoppats av Livsmedelsverket. Anledningen är att myndigheten upptäckt otillåtna halter av insekticiden klorpyrifos-etyl i riset.
Enligt uppgift har Lucu Food i Malmö AB köpt det aktuella riset av importören Plivit Trade AB i Västervik.
Riset innehåller enligt Livsmedelsverket 0.14 milligram per kilo. Det är nästan tre gånger mer än tillåtet enligt gällande EU-lagstiftning.
Lucu Food i Malmö AB har meddelat Livsmedelsverket att man plockat undan 160 förpackningar som innehåller riset. Dessa är nu säljstoppade.
Livsmedelsverket stoppar även Plivit Trade AB från att leverera mer ris från sin leverantör i Makedonien till den svenska marknaden tills dess att halterna av insekticiden inte överstiger gällande gränsvärde.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta:
Lucu Food i Malmö AB.
Omsättning: 58.5 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 980 000 kronor.
Antal anställda: 31.
Plivit Trade AB.
Omsättning: 129 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 3 Mkr.
Antal anställda: 17.