tallhöjdenssigillintrångCharkbolag utsätter Svenskt Sigill för varumärkesintrång
Charkbolaget Tallhöjdens kött och chark AB i Öxabäck har nyligen avslöjats för att ha sålt hästkött som nötkött. Livsmedelsverket har åtalsanmält bolaget. Nu visar det sig också att företaget utan tillstånd använt märket Svenskt Sigill på sin hemsida. På Svenskt Sigill är man upprörda över tilltaget.
– De har betett sig illa och ridit på vårt märkes trovärdighet. Det tycker vi är allvarligt, säger Anna Richert, Svenskt Sigill.
– Det är ett klart varumärkesintrång. Våra advokater är inkopplade.
Svenskt Sigill har sökt företrädare för Tallhöjdens kött och chark AB men inte fått något svar.
– De har inte svarat på vare sig mejl eller telefon, säger Anna Richert.
Till FoodMonitor säger Johan Sahlin som är vd i Tallhöjdens kött och chark AB att man omgående ska ta bort märket Svensk Sigill från sin hemsida.
– Det ska vi ta bort omgående, säger han.
Johan Sahlin förklarar att man inte tidigare tagit bort märkningen från bolagets hemsida med att man har haft mycket att göra.
– Vi har hållit på att bygga slakteriet i två år. Det blev klart i oktober förra året. Vi har varit så inne i den här byggfasen och allt så vi har inte hunnit, säger han. 
Någon förklaring till varför bolaget i över huvud taget använt märkningen ger inte Johan Sahlin.
Tallhöjdens kött och chark AB har tidigare haft en certifiering hos Svenskt Sigill när det gäller livsmedelshantering. Men detta har enligt Svenskt Sigill inte gett bolaget rätten att använda märkningen på sin hemsida.
– De har varit certifierade enligt Svenskt Sigill tidigare men de har aldrig haft rätt att använda märket, säger Anna Richert. 
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Svenskt Sigill ägs av Sigill Kvalitetssystem AB.
Den certifiering som Talllhöjdens tidigare har haft hos Svenskt Sigill heter IP Livsmedel, som reglerar livsmedelssäkerhet och spårbarhet i förädling och hantering av livsmedel.
Tallhöjdens kött och chark AB.
Omsättning: 4.6 Mkr (2012-06).
Resultat före skatt: 96 000 kronor.
Antal anställda: 4.