livsmedelsverketsalamiHalalmärkt salami innehöll griskött
Halalmärkt korv som sålts av ett företag i Göteborg har, enligt en analys som Livsmedelsverket gjort, visat sig innehålla 10 procent griskött.
– Det är oacceptabelt att produkter som är halalmärkta innehåller griskött, säger Louise Nyholm på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.
Halal-slakt kan innebära att djur slaktas utan att först bedövas. Det är inte tillåtet i Sverige eftersom en sådan slakt är förenad med smärta hos djuren.
Livsmedelsverket tror inte att inblandningen av griskött i den aktuella produkten, som tillverkats i Slovenien, har varit oavsiktlig. Produkten har stoppats från vidare försäljning.
Livsmedelsverket kommer att informera EU om det inträffade.
– Vi informerar nu EU om våra analyser och följer upp det företag som har sålt den felmärkta korven i Sverige, säger Louise Nyholm. 
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20