Ökande antal smittade i hepatit A
- frysta bär kan vara orsaken
Antalet smittade i hepatit A ökar. Sedan december förra året har 22 personer insjuknat i Sverige, vilket är mer än normalt. Källan till smittan misstänks vara frysta bär. Nu går Livsmedelsverket ut med en rekommendation.
– Hepatit A är en sjukdom med långt och ibland allvarligt sjukdomsförlopp. Därför ger vi ett tillfälligt råd om att koka djupfrysta, köpta bär i minst en minut innan man äter dem, säger Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
Rådet gäller enligt myndigheten även företag och storhushåll som tillagar exempelvis bärsåser, smoothies eller desserter. Rådet är tillfälligt tills smittkällan utretts.
Enligt Livsmedelsverket uppmärksammades utbrottet först i Danmark. De danska myndigheterna har kommit fram till att frysta bär är den mest troliga smittkällan.
Livsmedelsverket meddelar att man nu analyserar bär insamlade bland annat från dem som blivit sjuka.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta (källa Livsmedelsverket):
Hepatit A klassas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig. Inkubationstiden är två till sex veckor. Vanliga symtom är feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i hud och ögonvitor – gulsot.
Man kan också få mörk urin och ljus, kittfärgad avföring. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.

t20