Ökning av matprisindex
Matprisindex steg med en procent i mars jämfört med månaden innan enligt FAO:s beräkningar. Till största delen på grund av en 11-procentig ökning på mejeriprodukter, som står för 17 procent av det sammanräknade indexet.

FAO:s övervakning av spannmålssituationen i världen har också reviderats, enligt ett pressmeddelande. De nya skördeprognoserna för 2012 visar en ökad produktion på upp emot 3 miljoner ton, vilket är 2 procent lägre än rekordet som sattes 2011.

– Världsproduktionen av spannmål 2013 kan komma att återhämta sig avsevärt förutsatt att de stora produktionsregionerna inte drabbas av ogynnsamt väder, kommenterar FAO i sin senaste översikt över spannmålsutbud och efterfrågan.

Överlag är utsikten för samtliga spannmålssorter god. Som en följd av attraktiva priser förväntas sådden av ris och fodersäd öka. Veteproduktionen förväntas öka med fyra procent till 690 miljoner ton under 2013. Det är bara under 2011 som det har producerats mer vete, då produktionen låg på 700 miljoner ton, enligt FAO.

/FoodMonitor

t20