balansplusIMG 7584
Läkare anmäler Balans Plus
Kan det populära kosttillskottet Balans Plus orsaka leverbesvär? Den frågan ställer sig en läkare som i dagarna anmält kosttillskottet till Läkemedelsverket. En av läkarens patienter har tidigare insjuknat med bland annat kräkning, illamående, gula ögonvitor, och klåda.
I läkarens anmälan framkommer det att den aktuella patienten under en längre tid ”… ätit Balans Plus…” och att patienten ”annars inte utsatt sig för några toxiska produkter”.
Läkaren finner enligt anmälan ingen annan orsak till patientens leversjukdom. I dagsläget kommer läkaren inte vidare i sin utredning. För att helt säkerställa att det är Balans Plus som är orsaken till problemen skulle patienten vara tvungen att åter utsättas för preparatet. Det vore, konstaterar läkaren, inte acceptabelt ur etisk synpunkt.
”För att säkerställa att det verkligen rör sig om detta måste vi göra en provokation med samma batch. Vi anser att detta ej är etiskt motiverat”, skriver han i sin anmälan till Läkemedelsverket.
När FoodMonitor når Medica Clinical Nord Sverige AB som marknadsför Balans Plus i Sverige säger bolaget att man inte känner till den aktuella anmälan till Läkemedelsverket.
Balans Plus är ett kosttillskott som vänder sig till kvinnor i övergångsåldern. Balans Plus tillverkas bland annat av pollenextrakt från majs, råg, hundäxing, och tall. Preparatet är också förstärkt med vitamin D och B-vitaminkomplex.
Tillverkningen av själva preparatet sker hos ett bolag i Skåne, och tabletterna tillverkas och förpackas därefter av ett bolag i Kumla.
Enlig Anneli Björkman, som är produktchef på Medica Clinical Nord Sverige AB, har konsumenter rapporterat om biverkningar efter att ha ätit preparatet.
– Det som vi oftast möter det är att man är känsligt för produkten. Kan vara att man har rinnande ögon eller att man får lite klåda runt näsan. Alltså typiska allergiska reaktioner kan man säga, säger hon. 
Allergiker bör inte äta Balans Plus?
– Nej, det ska man inte.
Trots att det finns biverkningar rapporterade till Medica Clinical Nord Sverige AB för enligt uppgift bolaget inte något biverkningsregister.
Däremot för man register över de konsumenter som vill ha pengarna tillbaka när produkten visat sig inte har någon effekt.
– Vi har inte biverkningsrapporter på det sättet som läkemedel har. Däremot diarieför vi är om det är någon som hör av sig till oss. Vi har en garanti på produkten. Om man inte får en effekt så får man pengarna tillbaka på den här produkten om man använder den som man ska. Så sådant diarieför vi, säger konsumentkontakten hos Medica Clinical Nord Sverige AB.
Läkemedelsverket meddelar att man lämnat över ärendet till Livsmedelsverket som har tillsynen över kosttillskott.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Medica Clinical Nord Sverige AB.
Omsättning: 48 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 3.6 Mkr.
Antal anställda: 7.