Tallhöljdens kött och chark
tvingas återkalla kött
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket kritiserat Tallhöjdens kött och chark för att ha sålt hästkött som nötskött. Idag meddelar myndigheten att man nu ska tvinga bolaget att återkalla samtliga produkter märkta "oxfilé Sverige fryst".
”Genom en felaktig märkning har konsumenter lurats att tro att de köpt svenskt kött, medan det i själva verket visat sig vara av annat ursprung och i vissa fall även av annan djurart. Mot bakgrund av detta samt vad som framkommit vid kontroller vid företaget beslutar Livsmedelsverket att Tallhöjdens kött och chark AB ska återkalla sina felmärkta produkter”, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.
”Livsmedelsverket förbjuder även försäljning av de återkallade produkterna. Livsmedelsverket vitesförelägger dessutom Tallhöjdens kött och chark på grund av att företaget inte har rutiner som redogör för hur företaget säljer och köper kött.”
Om inte Tallhöjdens kött och chark rättar till bristerna vid en uppföljande kontroll utdöms enligt Livsmedelsverket vitet. Men något vitesbelopp är ännu inte fastställt.
Konsumenter som köpt de aktuella produkterna uppmanas att vända sig till den butik där man handlat.
”Konsumenter som har köpt kött som är märkt svensk oxfilé från Tallhöjdens kött och chark ska vända sig till den butik där köttet köptes”, skriver Livsmedelsverket.
/FoodMonitor