Olaglig export av lax
Enligt Livsmedelsverket har ett företag i Karlskrona sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike. Lax från Östersjön har så höga halter av miljögifter att de inte får säljas till andra EU-länder än Finland och Lettland. Karlskrona kommun har polisanmält företaget.
Sverige, Finland och Lettland har ett undantag som innebär att den feta laxen får säljas inom de länderna. En förutsättning för undantaget är att konsumenterna i Sverige får information om hur ofta de kan äta fisken. Till exempel ska barn samt kvinnor i fertil ålder inte äta fet Östersjöfisk oftare än två till tre gånger per år, enligt Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket kontaktade i det här fallet Karlskrona kommun efter att ha fått ett tips från Hav- och vattenmyndigheten. Karlskrona kommun undersökte fallet, säkrade bevis och har nu alltså åtalsanmält företaget.
Livsmedelsverket skickade den 1 mars ut ett varningsmeddelande inom EU – ett så kallat RASFF (Rapid Alert System Food and Feed).
/FoodMonitor

t20