omhandertagandeP4170129
Värmland: 160 kor omhändertagna – LRF kritiska till osmidigt ingripande
Kraftigt avmagrade kor med gödselpansar som gick omkring bland maskiner. Den synen mött inspektörer från Länsstyrelsen och Polisen i dagarna på en bondgård i Arvika-området. Total 160 djur omhändertogs. Samtidigt ställer sig LRF frågande till Polisens osmidighet.
– Det blev en jättecirkus, säger Britt Marie Nordquist, samarbetsgruppen för bonde- och djuromsorg, LRF Värmland.
– Måste man komma med uniformerad polis?
Enligt Länsstyrelsen i Värmland har det funnits brister på den aktuella gården sedan år 2003. Myndigheten har skickat ut sammanlagt sju förelägganden om att åtgärda brister i djurhållningen.
”Återkommande brister är blöta och smutsiga ströbäddar, smutsiga djur och djur som är under normalhull, avsaknad av gruppering av djur samt skaderisker i hagar och utrymmen”, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut om omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen.
”Att djuren är gödselbemängda, saknar päls och inte haft tillgång till någon ren och torr liggplats innebär var för sig ett lidande för varje enskilt djur.”

omhandertagandeIMG 1203

Djuren på gården har dessutom fått gå fritt bland redskap och maskiner.
”Stora skaderisker förelåg då djuren utfodrades och hölls bland maskiner, redskap och diverse skrot”, skriver Länsstyrelsen.

omhandertagandeIMG 1041

Britt Marie Nordquist håller med om att de djuren hon sett på gården i samband med myndigheternas ingripande var i dålig kondition.
– De är skitiga. Och det finns de djur som är i dålig hälskondition. Det är heller inget att sticka under stolen med. Men jag har inte sett några döda djur eller djur som inte klarade att resa sig själva.
Har några av djuren fått avlivas?
– Jag tror att de avlivade sju, säger Britt Marie Nordquist.
Enligt Britt Marie Nordquist var bonden i full gång med att förbättra förhållandena för djuren. Ett stall hade iordningställts och var redo att ta emot djuren.
– Där var det helrent och de hade gjort i ordning för att släppa in djuren.
Men myndigheterna beslutade sig alltså för att omhänderta djuren.
Enligt uppgifter till FoodMonitor har den aktuelle bondens familj drabbats hårt av det inträffade. En familjemedlem fick föras till sjukhus på grund av den enorma pressen de utsattes av från Polisen och Länsstyrelsen.
Många nyfikna kom också till gården när de uniformerade poliserna gjorde sitt ingripande. Britt Marie Nordquist tycker att situationen kunde hanterats bättre.
– Jag skulle gärna se att myndigheterna hanterar folk på ett annat sätt, säger hon.
HÅKAN FRISELL
Foto: Länsstyrelsen i Värmland.