AnnaMariaBastaFMDebatt: Nu måste vi skärpa spårbarhet och transparens!
”Naturligtvis måste vi ärligt få veta vad vår mat innehåller!” Det säger EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt om vinterns hästköttsskandal som hon kallar en trist men rejäl ögonöppnare som fortsätter att ge ringar på vattnet i hela Europa. Läs Anna Marias hela debattinlägg här.
Anna Maria Corazza Bildt:
Det dyker fortfarande upp nya fall av felaktig märkning och nyligen konstaterades exempelvis griskött i älglasagne i Belgien och Coop och Axfood har fått dra tillbaka hamburgare från sina egna märkesvaror som har kött av okänt ursprung.
Obehagligt inte minst för alla dem som av religiösa skäl inte äter griskött! Precis som i de tidigare fallen utan att rätt information och märkning finns på produkten!
EU-kommissionen har nu publicerat resultaten av tester för DNA och hästmedicinen Phenylbutazone. Det visar att det inte är en fråga om säkerhet utan en fråga om felmärkning. Vare sig häst eller gris är farligt att äta - problemet är den helt vilseledande informationen på produkterna!
Det är bedrägeri - ett allvarligt brott. Hur vågar då företagen agera på detta sätt- ta till synes så lätt på saken? Kanske är en bidragande orsak att vi har en tandlös lagstiftning för livsmedelsbrott. Straff för livsmedelsbrott är dagsböter eller företagsböter och för bedrägeri är straffet max två års fängelse. Idag döms ytterst få företag för livsmedelsbrott och än färre för bedrägeri.
Intresset hos rättsvårdande myndigheter är mycket lågt, närmast obefintligt att ta upp dessa förseelser. De prioriteras helt enkelt inte! Jag tror på självsanering och dialog med livsmedelsbranschen. Jag hoppas att de kommer att ta frivilliga åtgärder för ökad transparens. Men samtidigt måste konsumenten känna sig trygg med att de kan lita på att märkning är rätt, tydlig och pålitlig.
Därför måste det bli mer kännbart för de företag som inte tar ansvar och inte sköter sig. Ett alternativ till straff är sanktionsavgifter som Livsmedelsverket kan döma företagen till utan prövning i domstol.
Idag behöver ett företag enligt gällande regler endast ha koll på livsmedelskedjan ett steg bakåt och ett steg framåt. Det måste också finnas ett tydligt uppsåt eller vara en klar vårdslöshet för några rättsliga åtgärder. Det gör att incitamenten för att kontrollera sina kedjor bakåt inte finns idag.
Jag föreslår därför också ett stärkt ansvar för slutledet i kedjan. Det bör omfatta mer än ett led bakåt i kedjan. Så är fallet för exempelvis ursprungsskyddade produkter redan idag. De åtgärder och påföljder som föreskrivs ska vara effektiva, proportionella och avskräckande ” står det tydligt i livsmedelslagstiftningen men det verkar det ju inte alls som de är!
Jag hoppas nu att livsmedelsbranschen och fler lagstiftare gör som jag och säger "Basta" till matfusket.
Anna Maria Corazza Bildt
EU-parlamentariker (M) - Ansvarig för matfrågor