Svensk Fågel tar avstånd från
Nya Svenskt Fågelkött
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har en veterinär slagit larm om döda värphöns som upptäckts på slakteriet Nya Svenskt Fågelkött AB i Vara. Branschorganisationen Svensk Fågel tar nu starkt avstånd från bolagets verksamhet.
”Vi tar kraftigt avstånd från företaget, deras djurskyddshantering samt personalpolicy”, säger Maria Donis, vd i Svensk Fågel, i en kommentar till FoodMonitor.
”Bolaget är inte medlemmar hos oss och följder därmed inte de krav som vi ställer vad gäller lastning, transport samt hantering på slakteriet. Därmed utsätts de inte för oberoende kontroll som våra medlemsföretag årligen utsätts för.”
Nya Svenskt Fågelkött meddelar FoodMonitor att inga ansvariga finns på plats som kan svar på frågor. Bolagets vd befinner sig utomlands.
Det var Nya Svenskt Fågelkött som själva transporterade de uttjänta värphönsen till sitt slakteri i Vara.
Värphönsen som kvävdes ihjäl under transporten till bolagets slakteri tillhörde en äggproducent i Östergötland.
Äggproducenten blir märkbart bekymrad när FoodMonitor berättar vad som hänt hans djur. Hönsen var enligt honom friska när de lastades på Nya Svenskt Fågelkötts transportbil.
– Det här känns inte bra, säger han.
Samtidigt medger producenten att han visste om att Nya Svenskt Fågelkött använder arbetskraft som tillhandahålls av bemanningsföretag i Litauen, och att det tidigare varit problem med arbetsförhållandena på bolaget.
HÅKAN FRISELL
Läs mer: Värphöns till Nya Svenskt Fågelkött kvävdes till döds