Uppåt för restaurangerna
Enligt Restaurangindex från SCB, som genomförs på uppdrag av bland andra DLF, ökade restaurangomsättningen i löpande priser med 2,0 procent i mars 2013 jämfört med mars i fjol. I volym var ökningen 0,3 procent.
Rensat för prisutveckling och kalendereffekt ökade omsättningen med 3,2 procent. Största ökningen under mars månad stod kaféerna för (+5,4 %), tätt följda av snabbmatsrestaurangerna (+4,7 %).
Vad gäller utvecklingen över hela året hittills så är det återigen kaféerna som är vinnaren. Jämfört med samma period 2012 ökade kategorins försäljningsvolym med 6,1 procent.
/FoodMonitor